Sipposten Sukuseura

Tietoa logosta


Suvun historiaa

Sipposten suku on vanha karjalainen kantasuku, joka asui pääasiassa Valkjärven pitäjässä saaden toimeentulonsa maanviljelyksestä. Ruotsinvallan aikana suvun nimi kirjoitettiin muotoon Sippoin, joka 1800-luvun puolivälissä vaihtui nimeksi Sipponen.

Tutkimuksen mukaan Sipposten suvun kantaisä on Heikki (Hendrick) Sippoin. Hänen puolisonsa oli Kirsti (Chirstin), omaa sukua Kauko. He elivät Karjalan kannaksella, Valkjärven pitäjässä 1600 - 1700 luvun vaihteessa.

Sipposten Sukuseuran perustava kokous oli Hauholla 28.6.1985.

Karjalaan jääneiden muistomerkillä
Karjalaan jääneiden muistomerkin äärellä

"Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Sipposen suvun jäsenten yhdyssiteenä, vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tutkia ja tehdä tunnetuksi suvun ja sen jäsenten toimintaa."
("Ote säännöistä")

Sipposten suvun marssi
On taattomme muinoin jo muokanneet
ja kuokkineet Karjalan multaa,
sen puolesta uljaasti kamppaelleet.
-Nyt aika sen muistoina kultaa...
Se meidät myös toimihin velvoittaa,
ja vastuuta vankasti antaa:
On vuoromme meidän tämä maa
taas uutehen onnehen kantaa.

Ei sammua sukumme meihin saa,
se kasvaa, se varttuu, se voittaa,
ja menneitten polvien siunaama maa
se jälkeemme uutena koittaa.
On tehtävä suuri, se työhön saa,
se kunnian käskynä kaikaa.
Näin sukumme vuosisatain taa
ain' kulkevi, uhmaten aikaa.

Kirjoittanut ja säveltänyt Urho Sipponen
Alkuun